the mayor knows the art of living

Bekijk de woningen Interesse

comfort en luxe

In het hart van Amstelveen gaat iets unieks gebeuren. Op de plek waar nu nog een massief kantoorgebouw staat, laat The Mayor zichzelf straks zien. Een groene oase van rust en ruimte, met nieuwbouw appartementen, penthouses en parkvilla’s van ongekende schoonheid. Een smaakmaker voor Amstelveen en omstreken met een geheel eigen dynamiek. Een plek waar comfort en luxe voelbaar zijn.

THE MAYOR BIEDT

Appartementen               85-300 m²
Penthouses                    160-300 m²
Tuin-appartementen      160-300 m²
Parkvilla’s                      170-201 m²

interesse
Sluiten

een nieuwe wereld

The Mayor verstaat de kunst van leven en wonen als geen ander. Genieten van de perfecte lichtinval en een fenomenaal uitzicht vanuit de penthouses. Van een omgeving die veel weg heeft van een stadspark met internationale allure, dat meebeweegt met de seizoenen. U wordt verleid met unieke kunstwerken in de entrees en verrast door oogstrelende bruggen, die de verschillende wooncomplexen met elkaar verbinden. The Mayor schept een nieuwe wereld waarin smaak en perfectie de toon zetten, met privacy en geborgenheid in volmaakte harmonie.

Lees hier de algemene privacy verklaring

De Nijs respecteert de privacy van de bezoekers van haar website(s) en de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
De persoonsgegevens die van u worden verkregen en die op deze website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u. De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met of doorverkocht aan andere organisaties of instanties.  
U heeft recht op inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@denijs.nl  
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: privacy@denijs.nl
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Disclaimer
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De verstrekte informatie kan niet aangemerkt worden als een aanbod en is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig persoonlijk advies. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de informatie die u aantreft. De Nijs heeft deze website zorgvuldig samengesteld. De Nijs garandeert niet dat de website altijd foutloos functioneert. Dit geldt ook voor de inhoud van de verstrekte informatie. De Nijs is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden. De Nijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie van derden die beschikbaar is via “links” op de website. De Nijs is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en databankrechten van deze en andere website(s) van De Nijs. Bezoekers zijn gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Het is zonder voorafgaande toestemming van De Nijs niet toegestaan de inhoud of een functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op andere wijze kenbaar te maken. Informatie die u rechtstreeks per e-mail verzendt of die u via deze website naar De Nijs stuurt is niet beveiligd. Verzending geschiedt dan ook op eigen risico.