Inschrijving Fase 1 gesloten, inschrijven reservelijst nog mogelijk

De inschrijving voor fase 1 is gesloten, het blijft wel mogelijk om aan te melden voor de reservelijst.


02 december 2019

Op maandag 2 december 2019 is de inschrijving gesloten voor fase 1 van The Mayor. Dit betreft de appartementen in Gebouw 1, 2 en 3.

De belangstelling is erg groot. Alle bouwnummers zijn meerdere malen overschreven. Inmiddels zijn de appartementen toegewezen en de betreffende geïnteresseerden zijn door de makelaars benaderd.

Deze eerste ronde met gesprekken is nu nagenoeg afgerond en inmiddels zijn we zover dat de eerste contracten in maart en april getekend worden. Dat betekent dat er in de komende periode de kans bestaat dat er nog kandidaten afvallen en wij u alsnog benaderen voor een woning die u als voorkeur heeft opgegeven.

Het blijft mogelijk om in te schrijven voor de reservelijst van fase 1.

Terug

Pagina delen via

Disclaimer
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De verstrekte informatie kan niet aangemerkt worden als een aanbod en is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig persoonlijk advies. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de informatie die u aantreft. De Nijs heeft deze website zorgvuldig samengesteld. De Nijs garandeert niet dat de website altijd foutloos functioneert. Dit geldt ook voor de inhoud van de verstrekte informatie. De Nijs is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden. De Nijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie van derden die beschikbaar is via “links” op de website. De Nijs is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en databankrechten van deze en andere website(s) van De Nijs. Bezoekers zijn gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Het is zonder voorafgaande toestemming van De Nijs niet toegestaan de inhoud of een functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op andere wijze kenbaar te maken. Informatie die u rechtstreeks per e-mail verzendt of die u via deze website naar De Nijs stuurt is niet beveiligd. Verzending geschiedt dan ook op eigen risico.