Project update maart 2020

Graag brengen wij u in deze moeilijke tijd op de hoogte van ook wat heuglijk nieuws betreffende de voortgang van nieuwbouw project The Mayor.


27 maart 2020

Graag brengen wij u in deze moeilijke tijd op de hoogte van ook wat heuglijk nieuws betreffende de voortgang van nieuwbouw project The Mayor.

Ondanks alle verstoringen door Corona, is recent de sloop van het voormalige kantoorgebouw gestart. Het oude gebouw is achter bouwhekken verdwenen, de eerste torenkraan is geplaatst, en de aannemer is begonnen met de zgn. ‘stripsloop’ van het gebouw. Aan de buitenzijde is nog niet veel te zien van deze sloopactiviteiten, maar rekent u erop dat er binnen hard doorgewerkt wordt met het verwijderen van oude wanden, vloeren en plafonds. Uiteraard nemen de medewerkers van UBA-De Nijs en het sloopbedrijf alle voorzorgsmaatregelen van de RIVM goed in acht. 

 

Na een succesvolle verkoopstart vorig jaar, duurde het enige tijd voordat wij over konden gaan tot de contractvorming met geïnteresseerde kandidaten.


Pas recent zijn wij gestart met het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomsten. Dit levert gelet op de omstandigheden rondom Corona de nodige uitdagingen op als het gaat om het maken van afspraken voor persoonlijke informatie gesprekken en ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomsten, maar gebleken is dat wij allen, met uw medewerking, onze weg hierin hebben weten te vinden. Wij zijn druk doende om het ook mogelijk te maken om de overeenkomsten digitaal te ondertekenen.

 

Als de verkoop verder voorspoedig verloopt en er geen verder bijzondere omstandigheden zijn, dan kunnen vanaf medio augustus 2020 de eerste eigendomsoverdrachten plaatsvinden bij de notaris.

Dat betekent dat kopers op zijn vroegst in augustus de eerste termijn hoeven te betalen en er zal tot half augustus ook geen bouwrente verschuldigd zijn.

 

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt over de beschikbaarheid van appartementen, neemt u dan contact op met de makelaars.

 

Wij wensen u voor nu vooral een goede gezondheid toe!

Terug

Pagina delen via

Disclaimer
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De verstrekte informatie kan niet aangemerkt worden als een aanbod en is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig persoonlijk advies. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de informatie die u aantreft. De Nijs heeft deze website zorgvuldig samengesteld. De Nijs garandeert niet dat de website altijd foutloos functioneert. Dit geldt ook voor de inhoud van de verstrekte informatie. De Nijs is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden. De Nijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie van derden die beschikbaar is via “links” op de website. De Nijs is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en databankrechten van deze en andere website(s) van De Nijs. Bezoekers zijn gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Het is zonder voorafgaande toestemming van De Nijs niet toegestaan de inhoud of een functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op andere wijze kenbaar te maken. Informatie die u rechtstreeks per e-mail verzendt of die u via deze website naar De Nijs stuurt is niet beveiligd. Verzending geschiedt dan ook op eigen risico.